Medyum Eşme

Eşme tarihine baktığımızda tarihi çok zengin olan ve büyük geçmişi olan bir bölgedir. Dolayısıyla yörede var olan uygarlıkların tarihsel gelişim süreci içerisine Eşme ilçesini de koyup değerlendirmek gerekir. Eşme ovası, iklim, coğrafi konum, tarım ve su açısından insanlara bahşettiği nimetler sayesinde medeniyetin ilk temellerinin atıldığı yerlerden birisi olarak bilinmekte. Eşme tarihi çok eskiye dayanan bu ilimiz bununla birlikte medyumluğu çok ilgi vardır. Eşme Medyum bakımından insanlar tarafından daha çok ilgi görmektedir. Eşme ilçesinde medyum denilince ilk sırada medyum ilim hoca gelir. Medyum ilim hoca Eşme halkının birçok sorununa derdine çözüm sunmaktadır. Bazı yerli ve yabancı turistler sadece medyum ilim hocaya sorunlarına çare bulmak için gelmektedir. Medyum Uşak ilinde daha çok ilgi görüyor bu yüzden Eşme ilçesinde medyuma başvuranlar artık Uşak iline gitmeyi daha çok uygun görüyorlar.